Werkzaamheden

KOM is een dienstverlenende organisatie die gericht is op het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van melkwinning, -bewaring en -registratie op het melkveebedrijf.
Deze missie komt tot uiting in een drietal opdrachten die we ons tot doel hebben gesteld.

Dit zijn de volgende opdrachten:

1.

Kwaliteitsborging van onderhoud van melkinstallaties op melkveebedrijven

2.

Kwaliteitsborging van onderhoud van melkkoeltanks op melkveebedrijven

3.

Kwaliteitsborging van melkgift- en gehalteregistratie ten behoeve van erkende melkproductieregistratie op melkveebedrijven


Om deze opdrachten uit voeren vervullen we o.a. de taken:

a)

Registratie van meet- en adviesrapporten (beoordeling op steekproefbasis), registratie en controle van ijkrapporten van melkmeters en melkmeetglazen

b)

Jaarlijkse bijscholing van onderhoudsmonteurs en controle en afstelling van meetapparatuur gebruikt door de onderhoudsmonteurs

c)

Installatieproeven bij melkmeters en periodieke controles bij voorlopig goedgekeurde melkmeters

d)

Uitvoering van steekproeven op de werkzaamheden van de onderhoudsmonteur ten aanzien van de melkinstallatie, melkkoeltank en eventuele aanwezige melkmeetapparatuur

e)

Certificering van (nieuwe) onderhoudsmonteurs

f)

Ontwikkeling van standaard meetrapporten en meetprocedures (gebaseerd op ISO)

g)

Uitvoering hercontroles