KOM tarieven

KOM tarieven 2022

KOM kosten is een afdracht vergelijkbaar met afmeldkosten voor een APK. Met behulp van deze opbrengsten voert KOM de kwaliteitsborging op de gecertificeerde onderhoudsmonteurs uit. Enerzijds is dit de registratie en toetsing op kantoor en anderzijds zijn dit de steekproeven die op de werkzaamheden worden uitgevoerd. De KOM kosten worden per locatie en melkstal/box eenmaal per jaar doorbelast, dit ondanks dat er misschien meerdere meet- en adviesrapporten worden opgemaakt. De doorbelasting vindt plaats in samenhang met de uitgevoerde onderhouds- en toetsingsbeurt.

 

Tabel Overzicht KOM kosten en afdrachten

Bedrag Betreft Verwerken
26,05 euro Basiskosten per locatie, waarvan 3,05 euro t.b.v. opleveringssteekproeven zichtbaar op factuur
0,26 euro Toeslag voor melkstalgrootte voor groot vee (aantal
melkstellen x toeslag)
zichtbaar op factuur
0,13 euro  Toeslag voor melkstalgrootte voor klein vee (aantal melkstellen
x toeslag)
zichtbaar op factuur
0,25 euro Afdracht bij uitvoering van herijking door dealer op de
melkglazen
Verwerken in tarief voor
herijken meetglazen
0,78 euro Afdracht bij uitvoering van herijking door dealer op de
melkmeters
Verwerken in tarief voor
herijken melkmeters

 

Bovenstaande doorbelastingen gelden ook indien een KOM beurt wordt uitgevoerd op een buitenlands- en/of geiten of schapenbedrijf indien deze een erkend rapport wenst. Anders mag op deze bedrijven geen afhandeling met een KOM sticker plaats vinden.