Hercontroles

Hercontrole is een toetsing op een net uitgevoerde melkcontrole (melkproductieregistratie).

Melkproductieregistratie (MPR) is een zeer belangrijke schakel in het management op de bedrijven. Rantsoenberekeningen, selectie van het vee, fokbeleid en quotumplanning worden veelal gebaseerd op de MPR-gegevens. Daarnaast vormen de MPR-gegevens de basis voor de indexberekeningen van de stieren en koeien en voor managementproducten.

Deelnemende bedrijven maken naar keuze gebruik van drie-, vier-, vijf- of zesweekse MPR. Als veehouder kunt u de MPR-uitslag op papier ontvangen, maar ook digitaal. Meer informatie vindt u bij het veehouderproduct MPR-uitslag.

Werkwijze
Periodiek wordt tijdens de monstername van elke koe de dagproductie vastgesteld en een melkmonster genomen. Het melkmonster wordt standaard onderzocht op het percentage vet, eiwit en lactose en naar wens op celgetal en/of ureum. Celgetal heeft te maken met de uiergezondheid en ureum met de benutting van het eiwit in het rantsoen.
U kunt als veehouder ook zelf de monstername verrichten, eventueel via de melkrobot. Meer informatie krijgt u bij een van de aanbieders.

Om de kwaliteit van de gegevens te waarborgen worden er meerdere controles uitgevoerd, zoals vergelijk met zuivel(tank)gegevens en 24-uurs berekeningen. Daar deze niet overal gebruikt kunnen worden worden er ook hercontroles uitgevoerd. Dit is dus een melkcontrole die door onze buitendienst wordt uitgevoerd. De opdracht komt van NRS (CTEG - Commissie Toezicht Erkende Gevensregistratie).